โทษปรับ1แสน รถบรรทุกทำคอนเทนเนอร์หล่นทับรถยนต์ พบอุปกรณ์ล็อกตู้ชำรุด

ขนส่งทางบก สั่งถอนรถบรรทุกคอนเทนเนอร์หล่นออกจากใบอนุญาตประกอบการขนส่ง...

Read More