รถบรรทุกทำคอนเทนเนอร์หล่นทับรถยนต์

ขนส่งทางบก สั่งถอนรถบรรทุกคอนเทนเนอร์หล่นออกจากใบอนุญาตประกอบการขนส่ง พร้อมเปรียบเทียบปรับผู้ประกอบ 100,000 บาท

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงกรณีอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วง ของผู้ประกอบการขนส่งบริษัท ดำรงศักดิ์ขนส่ง จำกัด ทำตู้คอนเทนเนอร์หล่นทับรถยนต์ส่วนบุคคล บนต่างระดับบางคูเวียง ถ.นครอินทร์ วนลงถ.กาญจนาภิเษก ทำให้รถยนต์เสียหายทั้งคันและคนขับบาดเจ็บสาหัส

หลังตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ล็อกตู้คอนเทนเนอร์ (twist-lock) ชำรุด จึงเรียกผู้ประกอบการขนส่งเข้ารับทราบข้อหาความผิด และสั่งถอนรถบรรทุกออกจากใบอนุญาตประกอบการขนส่งทันที พร้อมเปรียบเทียบปรับผู้ประกอบการขนส่ง 100,000 บาท เพราะตามความผิดที่กำหนดให้รถที่ใช้ในการขนส่งต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบถูกต้อง และดูแลให้ผู้ขับรถใช้เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ยังให้ผู้ประกอบการนำรถในประกอบการทั้งหมดเข้าตรวจสภาพกับกรมการขนส่งทางบกเพิ่มเติมโดยด่วน

ส่วนของพนักงานขับรถ สั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถ และเปรียบเทียบในอัตราสูงสุด 5,000 บาท เนื่องจากมีความผิด ไม่ใช้เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถตามที่กฎหมายกำหนด โดยผู้ประกอบการขนส่งต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

 

กรมการขนส่งทางบกกำชับให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง เข้มงวดตรวจสอบรถบรรทุกขนส่งสินค้าต้องล็อกตู้คอนเทนเนอร์ทุกครั้ง และอุปกรณ์ล็อกสามารถยึดตู้คอนเทนเนอร์ได้มั่นคงปลอดภัยตลอดการเดินทาง โดยกรมการขนส่งทางบกอยู่ในระหว่างการปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับรูปแบบของอุปกรณ์ล็อกตู้คอนเทนเนอร์ (Twist-Lock) ให้มีระบบ Alert/Alarm แจ้งเตือนหากผู้ขับรถไม่ใช้อุปกรณ์ล็อก หรือไม่มั่นคงเพียงพอ รวมทั้งจะกำหนดให้มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ โดยทั้งหมดนี้เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบว่ามีการล็อกตู้คอนเทนเนอร์เพื่อความปลอดภัยหรือไม่

ภาพเเละข้อมูลจาก js100.com