ไม่มีใบขับขี่,ใบขับขี่,ประกันภัยรถยนต์

ไม่มีใบขับขี่,ใบขับขี่,ประกันภัยรถยนต์

รถเกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่มีใบขับขี่ … ประกันจะจ่ายไหมนะ?
กรณีที่เราเป็นฝ่ายถูก สบายดวงใจได้เลยครับ ก็เพราะประกันภัยของคู่กรณี จะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าเสียหายให้เราแน่นอน แต่ถ้าเราเป็นฝ่ายผิด และไม่มีใบขับขี่ขณะเกิดเหตุ ก็จะเข้าข้อยกเว้นที่ประกันไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนของรถเรา แต่ประกันจะจ่ายค่าเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ให้เฉพาะของคู่กรณีเท่านั้น และถ้าไม่มีใบขับขี่ เพราะว่าลืมพก หมดอายุ หรือถูกยึด แบบนี้ประกันก็ยังคุ้มครองเหมือนเดิมนะครับ

รู้กันแบบนี้แล้ว … ก่อนออกจากบ้านทุกครั้งอย่าลืมตรวจเช็กเครื่องยนต์ให้เรียบร้อย และที่ขาดไม่ได้คือ “ใบขับขี่” มีไว้อุ่นใจชัวร์!
https://insure.724.co.th/u/AM00040151