หารูปจากเน็ตมาใช้งาน จากนี้ไปก็ไม่ต้องห่วงเรื่องลิขสิทธิ์ภาพถ่าย

จะใช้ทำเว็บ ประกอบทำภาพโฆษณาได้ทั้งนั้น

เข้าไปที่ https://search.creativecommons.org/ และทำขั้นตอนตามในภาพเลยครับ