กรมการขนส่งทางบก กำชับ!!! ทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับการเดินทางช่วงเทศกาลลอยกระทง 2560 ย้ำ!!! เข้มงวดตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกคันและคนขับรถทุกคนตาม Checklist ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง ทั้งเส้นทางจากจังหวัดเข้ากรุงเทพฯ เส้นทางระหว่างจังหวัด และเส้นทางภายในจังหวัด  พนักงานขับรถไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ ฝ่าฝืนดำเนินการตามกฎหมายขั้นสูงสุดทุกราย!!!

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลลอยกระทง 2560 ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2560 เพื่อรองรับการเดินทางในหลายพื้นที่มีการจัดงานเทศกาลลอยกระทงตามประเพณีในทุกพื้นที่ ทั้งยังคาดว่าจะมีประชาชนอีกส่วนหนึ่งใช้โอกาสในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เดินทางเพื่อเข้าชมพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง ตามที่ทางรัฐบาลกำหนดเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมเป็นการทั่วไปช่วงวันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2560 กรมการขนส่งทางบกจึงได้กำชับสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งให้เตรียมพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลลอยกระทง 2560 โดยต้องเข้มงวดตรวจสอบความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะทุกคันและคนขับรถทุกคนตาม Checklist ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง ทั้งรถโดยสารในเส้นทางจากจังหวัดเข้ากรุงเทพฯ เส้นทางระหว่างจังหวัด และเส้นทางภายในจังหวัด หรือรถรับจ้างที่เป็นเอกลักษณ์ประจำแต่ละจังหวัด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากความไม่พร้อมของสภาพรถและคนขับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้กวดขันการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจและสารเสพติดในคนขับรถต้องเป็นศูนย์เท่านั้น และควบคุมความเร็วของรถโดยสารอย่างเคร่งครัดทั้งการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็วด้วยกล้องเลเซอร์และการติดตามการเดินรถจากระบบ GPS Tracking

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า สำหรับในเส้นทางที่คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเส้นทางไปยังเชียงใหม่และสุโขทัย ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการจัดเทศกาลลอยกระทงที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญ ได้กำชับผู้ประกอบการขนส่งให้ดูแลเรื่องความพร้อมของการเสริมเที่ยวรถในเส้นทางให้เพียงพอ และรถโดยสารทุกคันที่นำมาให้บริการประชาชนที่มีต้นทางออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารต้องผ่านการตรวจความพร้อมตาม Checklist ทุกคนทุกคัน นอกจากนี้ ให้ทุกสำนักงานขนส่งเพิ่มเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารในช่วงเทศกาลดังกล่าวอย่างเข้มข้น  และจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้บริการสอบถามข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ทิ้งผู้โดยสาร ไม่ส่งผู้โดยสารที่จุดหมายปลายทางที่ได้ตกลงกันไว้ และการฉวยโอกาสเอาเปรียบในทุกรูปแบบ ดำเนินการตามมาตรการลงโทษขั้นสูงสุดทุกกรณี โทร.สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบุรายละเอียดของรถโดยสารและคนขับให้ได้มากที่สุดเพื่อให้สามารถติดตามผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้โดยเร็ว เช่น หมายเลขทะเบียนรถ ชื่อ-สกุล ผู้ขับรถ วัน เวลา สถานที่ในการใช้บริการ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

      —————————————–