ประกันชั้น 3 ราคาถูก แบบไม่ต้องซื้อพ่วง พ.ร.บ. ราคายังไม่หักส่วนลดสมาชิก

ไทยประกัน

฿1,800.81
 • ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์

 • ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่
 • ประเภทรถยนต์ รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110)
 • ความเสียหายต่อรถยนต์ – บาท/ครั้ง
 • ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ – บาท/ครั้ง
 • รถยนต์สูญหายไฟไหม้ – บาท
 • คุ้มครองน้ำท่วม – บาท/ครั้ง
 • ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

 • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 300,000 บาท/คน
 • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 10,000,000 บาท/ครั้ง
 • ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 600,000 บาท/ครั้ง
 • ความเสียหายส่วนแรก – บาท/ครั้ง
 • ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

 • อุบัติเหตุส่วนบุคคล 50,000 บาท/คน
 • ค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาท/คน
 • การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 200,000 บาท/ครั้ง

คุ้มภัย

฿1,854.31
 • ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์

 • ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่
 • ประเภทรถยนต์ รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110)
 • ความเสียหายต่อรถยนต์ – บาท/ครั้ง
 • ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ – บาท/ครั้ง
 • รถยนต์สูญหายไฟไหม้ – บาท
 • คุ้มครองน้ำท่วม – บาท/ครั้ง
 • ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

 • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 300,000 บาท/คน
 • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 10,000,000 บาท/ครั้ง
 • ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 600,000 บาท/ครั้ง
 • ความเสียหายส่วนแรก – บาท/ครั้ง
 • ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

 • อุบัติเหตุส่วนบุคคล 50,000 บาท/คน
 • ค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาท/คน
 • การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 200,000 บาท/ครั้ง

อาคเนย์

฿1,900.00
 • ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์

 • ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่
 • ประเภทรถยนต์ รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110)
 • ความเสียหายต่อรถยนต์ – บาท/ครั้ง
 • ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ – บาท/ครั้ง
 • รถยนต์สูญหายไฟไหม้ – บาท
 • คุ้มครองน้ำท่วม – บาท/ครั้ง
 • ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

 • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 500,000 บาท/คน
 • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 10,000,000 บาท/ครั้ง
 • ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1,000,000 บาท/ครั้ง
 • ความเสียหายส่วนแรก – บาท/ครั้ง
 • ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

 • อุบัติเหตุส่วนบุคคล 50,000 บาท/คน
 • ค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาท/คน
 • การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 100,000 บาท/ครั้ง